Thursday 5 October 2017

Motion5 Meets… editie #2

Motion5 meets… Jan-Willem Evers

Over de rol van de zorgverzekeraar in het Nederlandse zorglandschap

Een passieve zaal zonder vragen? Daar hoef je in het drieluik professionals uit de Healthcare industrie, zorgverzekeraar en besluitvormers in de zorg niet bang voor te zijn. Vanaf minuut één werden er prikkelende vragen gesteld aan Jan-Willem Evers, Directeur Commercie bij Zilveren Kruis.

Donderdag 5 oktober 2017, Leiden

Inhoudelijk en persoonlijk.

Dat waren de twee kernwoorden van deze editie Motion5 meets… Enkele reacties van de deelnemers:

“De setting faciliteerde een open en eerlijke discussie, waarin iedereen zich echt durfde uit te spreken.”
“Goed om te merken dat de thema’s die mij als zorgbestuurder bezighouden, ook spelen in de industrie, we moeten elkaar echt veel meer opzoeken.”  
“Transparantie is vereist van alle partijen willen we gezamenlijk iets aan de uitdaging doen die ons te wachten staat”.

 

Tijdens Motion5 meets… gaan we de dialoog aan met toonaangevende gasten uit het Nederlandse zorglandschap. Een aantal onderwerpen die de revue passeerden:

  • Innovatie in de zorg. Vragen uit de zaal: “Welke criteria zijn bepalend in het al dan niet (verder) investeren in innovatie?” “Wanneer vind je dat een innovatie geslaagd is?” Onderdeel van Jan-Willem zijn antwoord: “Innovaties kunnen ook voortkomen uit schaarste, juist omdat schaarste je dwingt om je anders te organiseren. Kleine innovaties met grote impact, maken voor mij het verschil.”
  • Invloed van de zorgverzekeraar bij kwaliteit van zorg. Vragen uit de zaal: “Wat houdt dat in: directeur commercie binnen een zorgverzekeraar?” “Gereguleerde marktwerking, heeft dat het beoogde effect gehad in de ogen van de verzekeraar? Onderdeel van Jan-Willem zijn antwoord: “De zorgverzekeraar zou geen actieve rol moeten spelen in de kwaliteit van zorg. Echter, wij beschikken wel over een grote hoeveelheid informatie die inzicht geeft in die kwaliteit. Ook door het bekijken van andere (buitenlandse) zorgstelsels, heb ik ervaren wat de kracht en de beperking is van de Nederlandse zorgstaat.”