Coloplast

Coloplast ontwikkelt en produceert al 60 jaar oplossingen voor Stomazorg, Continentiezorg, Wond- en Huidzorg en Urologie. Dit doen ze vanuit een heldere missie: ‘het leven gemakkelijker maken voor mensen met een darm- en/of blaasprobleem’. In 2005 lanceerde Coloplast een baanbrekende therapie (het Peristeen Darmspoelsysteem) die voor veel patiënten een groot fysiek, maar vaak ook sociaal probleem oplost.

Wat was de situatie

14 jaar na de lancering van Darmspoelen in Nederland is de therapie helaas nog relatief onbekend; zo’n 40% van de potentiële patiëntpopulatie kent de therapie niet. Daarnaast schrijft slechts de helft van alle ziekenhuizen de therapie voor. Daar wil Coloplast verandering in aanbrengen!

Het ervaren team van Coloplast Nederland heeft de afgelopen jaren goede resultaten geboekt door Peristeen (het product) en Darmspoelen (de therapievorm) op de kaart te zetten. Een mooie basis voor de volgende stap. In samenwerking met Motion5 heeft Coloplast een programma ontwikkeld rondom drie doelen:

  1. Penetratie van darmspoelen als therapie vergroten door bredere toepassing van bestaande ideeën & initiatieven (van papier naar performance)
  2. Een duidelijk verhaal maken over de waarde van de therapie voor stakeholders 
  3. Het netwerk uitbreiden door in coalitie vorm samen te komen met verschillende stakeholders binnen en buiten het ziekenhuis. Van specialisten tot verpleging en van clustermanager tot patiënten

Waarom Motion5 

De doelen van Coloplast sluiten naadloos aan bij Motion5’ Sales State of Mind filosofie. Marktaandeel winnen door (nog) betere samenwerking, kansen benutten en waarde toevoegen. En dit alles op een kort cyclische, actiegerichte manier, verder bouwend op bestaande best practices vanuit Coloplast. 

Harrie Hovingh, Commercial Director Coloplast: “Motion5 maakte voor ons echt de stap van Paper to Performance”.

Motion5 startte met een analyse van de doelgroep en een selectie van de belangrijkste ziekenhuizen en stakeholders. Door focus aan te brengen kreeg het project handen en voeten. 

Samen met het team bouwden we een commerciële strategie om darmspoelen, ook bij de geselecteerde ziekenhuizen, een vast onderdeel van de zorg te maken. Daarnaast hebben we het bestaande marketingmateriaal vertaald naar sterke waardeproposities en concrete scripts. Hiermee kon het team direct overgaan tot actie! 

“… Wat mij echt verbaasde in de samenwerking met Motion5 is hun flexibiliteit. Klinkt leuk natuurlijk, kort cyclisch werken. Maar Motion5 was echt in staat om het plan aan te passen op de realiteit. Het doel werd nooit gewijzigd, maar ze stuurden wel bij, zodat wij onze doelstellingen konden behalen…”

Belangrijkste resultaten

“… De cijfers spreken voor zich: we zien dat de implementatie van de therapie in meerdere ziekenhuizen is toegenomen, waardoor meer patiënten beter geholpen worden. Motion5 heeft hier meetbaar bijgedragen aan het resultaat van Coloplast, doordat we in die geselecteerde groei-accounts een significante groei hebben weten te realiseren. Dat toont de meerwaarde van Motion5 wel aan…”

Maar cijfers zijn niet het enige resultaat. Coloplast heeft ook haar marktpositie versterkt en het netwerk uitgebreid met relevante stakeholders. Daarnaast hebben zij een beter en gevalideerd inzicht gekregen in de markt. Niet alleen bij de voor Coloplast nog onbekende ziekenhuizen. Maar ook bij de huizen die zij dachten te kennen kwam veel nieuwe informatie boven tafel.

Betrokken Consultants