nl
maandag 22 oktober 2018

Motion5 Meets… Henk Snapper

Over de impact van verandering vanuit het perspectief van het universitaire huis, UMCG.

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) kent drie kerntaken: zorg, onderwijs en onderzoek. De bijna 13.000 medewerkers zetten zich dagelijks in om te bouwen aan de toekomst van gezondheid. Op 11 oktober 2018 gingen 35 leiders vanuit de gehele zorgketen in gesprek met Henk Snapper, Lid Raad van Bestuur van het UMCG, over de impact van verandering.

Veranderingen in het Nederlandse zorglandschap

Ontwikkelingen in de markt zorgen ervoor dat de rol van het UMCG in dit speelveld ook verandert, maar hoe? Hieronder de drie belangrijkste veranderingen en een vooruitblik naar 2025, hoe ziet het Nederlandse zorglandschap er dan uit volgens Henk Snapper?

 

Verandering #1. Positionering van het huis

De strategie die het UMCG kiest is die van Product Leadership (Treacy & Wiersema, 1993). “Wij gaan het op intimiteit nooit winnen van een algemeen ziekenhuis.” Het effect van die keuze wordt onder andere duidelijk in het volgende voorbeeld: het uitvoeren van staaroperaties op de afdeling Oogheelkunde. Deze ingreep is op dit moment mogelijk in het UMCG, maar past niet bij de keuze van Product Leadership. “We zijn gedaald van circa 2000 naar circa 1000 operaties per jaar. De gelden die vrijkomen worden gebruikt voor nieuwe innovaties, onder meer als launching customer. Onder de streep moeten we zorg kunnen leveren voor de prijs die we ervoor krijgen.

Wij gaan het op intimiteit nooit winnen van een algemeen ziekenhuis.

De eis van kostendekking geldt niet per specifieke verrichting. “Zo zijn we gespecialiseerd in blaarziekte. Dit betreft maar een hele kleine groep mensen, en de zorgkosten zijn 1,5 tot 2 ton per jaar hoger dan de opbrengsten, maar als we het niet doen kunnen deze mensen nergens anders terecht.

 

Verandering #2. Verschuiving van zorg

De verschuiving van zorg heeft veel implicaties voor het UMCG, maar zeker ook voor zorgaanbieders in de regio. In een regio waar in een straal van 6 km zowel een universitair ziekenhuis, een topklinisch ziekenhuis en een algemeen ziekenhuis te vinden zijn, speelt natuurlijk de vraag wat ieders rol is in dit speelveld. “Hier maken we goede afspraken over. Je moet hier echt samen uitkomen.” Tijdens het event waren RvB leden van het Ommelander en Martini ziekenhuis aanwezig, dit gaf een goede dynamiek aan de dialoog, omdat alle perspectieven aan bod kwamen.

Conclusie: je bent als regio samen verantwoordelijk voor de zorgkosten, je moet het samen doen!

 

Verandering #3. Value Based Procurement

Waardegericht inkopen is een thema dat voornamelijk tot uiting komt in de samenwerking met het NFU. Deze samenwerking kent twee belangrijke uitgangspunten (1) kennisdeling en (2) samen inkopen. “Dat laatste doen we altijd samen, tenzij we als UMCG al een bestaand contract hebben met een leverancier.

 

De manier waarop wij inkopen is enerzijds puur gericht op prijs, anderzijds op partnerships.” Inkopen op prijs gebeurt voor die producten waar snel en zonder risico geswitcht kan worden. Inkopen op partnerships gebeurt met partijen die strategisch belangrijk zijn voor de toekomst, hier ligt het besluit altijd bij de Raad van Bestuur. “Partnerships gaan we aan met partijen die iets te bieden hebben waar wij (nog) niet goed in zijn. Transparantie is hierin essentieel en een voorwaarde voor succes. Het moet duidelijk zijn wat het verschil is in kosten tussen bijvoorbeeld het implantaat en onderzoek.

De manier waarop wij inkopen is enerzijds puur gericht op prijs, anderzijds op partnerships.

Kwaliteitsindicatoren zijn steeds belangrijker in contractvorming, dit is de toekomst. Kwaliteit kan de volumeprikkel in de zorg eruit halen. Wij maken zelf performance afspraken met de industrie. Hier zitten we niet te wachten op een uiteenzetting van het type apparaat, we willen antwoord op wat het kan en doet. Het moet outcome gedreven zijn, best value procurement.

 

In 2025…

… acteren we in netwerken van zorg: UMC, samenwerkende topklinische en algemene ziekenhuizen, de gemeenten, zorgverzekeraars, huisartsen en verpleeghuizen. Waarbij je de zorg samen verdeeld en dit wordt vastgelegd in een regio-budgettering.

 

… zullen ziekenhuizen niet meer alles zelf doen. De apotheek is dan bijvoorbeeld volledig uitbesteed. We werken met nieuwe type contracten met leveranciers, waarbij ‘ontzorgen’ het sleutelwoord is.

 

… betalen we voor kwaliteit. Als een medicijn werkt betalen we, anders niet. Screening (o.b.v. genetische kennis) speelt hierin een belangrijke rol.

 

… is veel zorg verschoven naar de huisarts. Een kleine kanttekening: willen we dit bewerkstelligen, dan moeten we flink investeren in huisartsenzorg.

 

Enkele reacties van onze gasten

“Mijn eerste take-away van vandaag is dat samenwerking tussen ziekenhuizen echt werkt om te groeien in de regio. En mijn tweede take-away is de oproep van Henk aan de industrie om ‘data’ te delen om zo een efficiëntie slag in het ziekenhuis te bewerkstelligen. Hij noemde een mooi voorbeeld, maar dit zou dus op veel grotere schaal moeten gebeuren.” Anja van Balen, Sector Banker Healthcare, ABN Amro

 

“Motion 5 Meets is een unieke gelegenheid om mensen te ontmoeten vanuit verschillende industrieën en daarmee perspectieven. Daarnaast gaf deze editie meer inzicht in het Universitaire Huis. Er vond veel interactie plaats tussen gasten en dit maakte de inhoud erg dynamisch.” Marjolein Walter, Strategic Accountmanager, Boston Scientific.

 

“Henk Snapper, is hier als lijdend voorwerp exact zoals ik hem ken in het dagelijks leven. Dat is mooi om te zien, hij is authentiek, open, eerlijk en transparant. Precies hoe ik hem ken. “ Albert Koeleman, Voorzitter RvB, OZG – Ommelander Ziekenhuis.