nl
donderdag 15 maart 2018

Motion5 Meets… Henri Janssen

Over de financiële gezondheid van het Nederlandse ziekenhuis

Op 8 maart 2018 gingen 59 leiders vanuit de gehele zorgketen in het Muntgebouw in Utrecht in gesprek met Henri Janssen, Voorzitter Raad van Bestuur van de Saxenburgh groep. Met als hoofdvraag “Hoe gaat de focus op financieel rendement samen met de kwaliteit van zorg?”

De Saxenburgh groep toen & nu

Schermafbeelding 2018-03-15 om 19.25.46De Saxenburgh groep anno 2013. Een ziekenhuis op het randje van de afgrond. Een ziekenhuis waar vier mechanismes de boventoon voeren (1) mensen schuiven problemen voor zich uit, (2) er is geen transparantie over performance en financiën, (3) de informatievoorziening loopt niet goed en (4) mensen zijn zich niet bewust van de precaire situatie waar ze zich in bevinden.

Kortom de ‘rubberen muren’ moesten worden doorbroken.

Een belangrijke oorzaak voor de positieve draai die de groep heeft gemaakt, is de filosofie: “Wat niet goed is, niet meer doen.” Dit betekende dat er afscheid moest worden genomen van ruim 250 medewerkers, de stafafdelingen werden doelmatiger opgezet en er moest transparantie gecreëerd worden. Zo kwamen er kwaliteits- en bedrijfsvoeringdashboards en werd gestart met een multidisciplinaire weekstart waar elke uitgave verantwoord werd. Dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt blijkt wel uit het feit dat de Saxenburgh groep dit jaar is gestart met de nieuwbouw van het medisch centrum Vitaal Vechtdal in Hardenberg en de voorbereidingen van nieuwbouw in de ouderenzorg. pag_schetsontwerp_pers_1_a5Het nieuwe ziekenhuis wordt 30% kleiner. “Dit dwingt ons om na te denken over hoe we de dingen anders kunnen doen. Om niet alleen te kijken naar het volgende verzekeringsjaar, maar echt naar de lange termijn.”

De hoofdvraag

Wanneer we Henri vragen hoe de focus op financieel rendement samengaat met kwaliteit van zorg, is hij heel duidelijk: “Het begint nooit met geld, maar altijd met kwaliteit. De juiste dingen, op de juiste manier doen. Doelmatigheid. Dit kan alleen als je het samen doet, nauwe samenwerking tussen zorgverleners (huisartsen, ouderenzorg en het ziekenhuis), maar ook met de gemeente.”

Leveranciers vanuit de MedTech en farmaceutische industrie zijn nieuwsgierig hoe Henri hun rol ziet in die samenwerking. “Samenwerking gaat pas werken wanneer beide partijen bereid zijn echt open te zijn.” Leveranciers doorkruisen nu vaak een goed inkoopproces door bijvoorbeeld rechtstreeks artsen of medewerkers te beïnvloeden.

“Ik wil pas met leveranciers in gesprek als het inkoopproces is afgerond. Het inkoopproces begint met goede specificaties die tot stand komen in overleg met de artsen, inkopers en financieel management. Soms is het nuttig om in een vroegtijdig stadium leveranciers te betrekken. Zeker als er sprake is van verandering van werkprocessen.”

Het zorglandschap in 2029

Henri Janssen: “Ik verwacht dat Nederland over 10 jaar bestaat uit 30 ziekenhuis netwerken verspreidt over het land, met een academische of topklinische kern.” Schermafbeelding 2018-03-16 om 09.42.20De Saxenburgh Groep moet dan aansluiten bij een van die netwerken. Verder zal steeds meer zorg via het ziekenhuis en de eerste lijn, dicht bij de thuissituatie geleverd worden. Voor de Saxenburgh groep betekent dit dat ze daar nu al een actieve rol in spelen. “Specialisten spelen hierin een cruciale rol. Daarnaast werken we samen met partijen die passen bij onze cultuur. Samen helpen we voornamelijk kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag.”

Trots op

Het mooiste project is voor Henri niet de nieuwbouw van het ziekenhuis, maar de ambitieuze aanpak samen met huisartsen in Coevorden. De gemiddelde levensverwachting ligt in Coevorden en omgeving 7 jaar lager dan landelijk. “Wij willen in één generatie terug het verschil halveren richting het landelijk gemiddelde.”

Samen met de huisartsenvereniging kocht het ziekenhuis het oude Waterschapsgebouw. Vanaf juni 2018 gaat daar een modern anderhalvelijns gezondheidscentrum van start, sterk gericht op preventie. Ook de gemeente en zorgverzekeraar zijn hierbij betrokken. Het project in Coevorden biedt het ziekenhuis de kans om samen met huisartsen en andere betrokkenen op langere termijn aan de bron van gezondheid te werken.

Wil je meer weten over de Saxenburgh groep, Henri Janssen of onze organisatie Motion5? Neem dan contact op met Robert Bartels via 06 20 85 37 03 of r.bartels@motion5.com